Úřední deska

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021

datum vyvěšení: 18.01.2021 - datum svěšení: 05.02.2021

 

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Uvedené rozšiřuje úpravu v zákoně o dani z nemovitých věcí, podle které, má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 1. února 2021, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit. V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1. dubna 2021.

 

Na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství se s platností

od 18. 1. 2021

mění

provozní doba podatelen finančních úřadů

 

takto:

 

Pondělí                      8.00 – 13.00

Středa                      12.00 – 17.00

Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 4/2020

datum vyvěšení: 13.12.2020 - datum svěšení: 31.03.2021

Rozpočtové provizorium na rok 2021

datum vyvěšení: 13.12.2020 - datum svěšení: 31.03.2021

Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové provizorium na rok 2021

datum vyvěšení: 13.12.2020 - datum svěšení: 31.03.2021

Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 3/2020

datum vyvěšení: 01.11.2020 - datum svěšení: 31.03.2021

Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 1/2020 a 2/2020

datum vyvěšení: 21.09.2020 - datum svěšení: 31.03.2021

Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

datum vyvěšení: 29.07.2020 - datum svěšení: 31.12.2022

Obec Bradlecká Lhota - oznámení o zveřejnení - Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce Bradlecká Lhota za rok 2019

datum vyvěšení: 17.07.2020 - datum svěšení: 30.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 (+ příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bradlecká Lhota)

datum vyvěšení: 03.06.2020 - datum svěšení: 22.06.2021

aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,