Úřední deska

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet 2021, střednědobý výhled rozpočtu

datum vyvěšení: 14.04.2021 - datum svěšení: 31.03.2022

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK

datum vyvěšení: 12.04.2021 - datum svěšení: 27.04.2021

1. 4. 2021 - Zápis

datum vyvěšení: 07.04.2021 - datum svěšení: 23.04.2021

1. 4. 2021 - Usnesení

datum vyvěšení: 07.04.2021 - datum svěšení: 23.04.2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021

datum vyvěšení: 08.03.2021 - datum svěšení: 16.05.2021

MR Tábor - Oznámení o zveřejnění - rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu

datum vyvěšení: 24.11.2020 - datum svěšení: 31.12.2021

Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

datum vyvěšení: 29.07.2020 - datum svěšení: 31.12.2022

Obec Bradlecká Lhota - oznámení o zveřejnení - Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce Bradlecká Lhota za rok 2019

datum vyvěšení: 17.07.2020 - datum svěšení: 30.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 (+ příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bradlecká Lhota)

datum vyvěšení: 03.06.2020 - datum svěšení: 22.06.2021

aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,