Úřední deska - vyhledáno:

Obec Bradlecká Lhota - Závěrečný účet za rok 2019

datum vyvěšení: 17.07.2020 - datum svěšení: 17.08.2020

Obec Bradlecká Lhota - Závěrečný účet za rok 2019.

Obec Bradlecká Lhota - oznámení o zveřejnení - Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce Bradlecká Lhota za rok 2019

datum vyvěšení: 17.07.2020 - datum svěšení: 30.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 (+ příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bradlecká Lhota)

datum vyvěšení: 03.06.2020 - datum svěšení: 22.06.2021

Obec Bradlecká Lhota - Závěrečný účet za rok 2018

datum vyvěšení: 22.07.2019 - datum svěšení: 22.08.2019

Obec Bradlecká Lhota - Závěrečný účet za rok 2018.

Obec Bradlecká Lhota - oznámení o zveřejnení - Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání obce Bradlecká Lhota za rok 2018

datum vyvěšení: 22.07.2019 - datum svěšení: 30.06.2020

Návrh závěrečnéhu účtu obce za rok 2018 (+ příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bradlecká Lhota)

datum vyvěšení: 05.06.2019 - datum svěšení: 25.06.2019

Obec Bradlecká Lhota - Závěrečný účet za rok 2017

datum vyvěšení: 13.07.2018 - datum svěšení: 13.08.2018

Obec Bradlecká Lhota - Závěrečný účet za rok 2017.

Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bradlecká Lhota za rok 2017

datum vyvěšení: 13.07.2018 - datum svěšení: 01.07.2019

Návrh závěrečnéhu účtu obce za rok 2017 (+ příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bradlecká Lhota)

datum vyvěšení: 30.05.2018 - datum svěšení: 16.06.2018

aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,