Obec Bradlecká Lhota

Virtuální prohlídka obce

Z úřadu

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021

datum vyvěšení: 18.01.2021
datum svěšení: 05.02.2021

 

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Uvedené rozšiřuje úpravu v zákoně o dani z nemovitých věcí, podle které, má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do 1. února 2021, neboť tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit. V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1. dubna 2021.

 

Na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství se s platností

od 18. 1. 2021

mění

provozní doba podatelen finančních úřadů

 

takto:

 

Pondělí                      8.00 – 13.00

Středa                      12.00 – 17.00

Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 4/2020

datum vyvěšení: 13.12.2020
datum svěšení: 31.03.2021

Rozpočtové provizorium na rok 2021

datum vyvěšení: 13.12.2020
datum svěšení: 31.03.2021

kompletní úřední deska

2 / 2019

platí od:14.12.2019

3 / 2019

platí od:14.12.2019

4 / 2019

platí od:14.12.2019

1 / 2019

platí od:03.10.2019

1 / 2018

platí od:15.12.2018

všechny vyhlášky