Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace - 21.10.2019

"Nákup techniky pro společné využití obcemi MR Tábor"
  bradlecka-lhota-smlouva-final-1.pdf (129 kB)


Smlouva o poskytnutí dotace - 27.9.2017

"Předcházení vzniku odpadů v MR Tábor"
  smlouva-dotace-mr-kompostery-1.pdf (2 MB)


Smlouva o poskytnutí dotace - 27.9.2017

"Oprava místních komunikací v MR Tábor"
  smlouva-dotace-mr-komunikace-1.pdf (2 MB)

aktualizováno: 14. 11. 2020 18:59, OI Developer

Novinky z úřadu

Poskytování informací

aktualizace stránky: 12. 4. 2021

  • Bronislav Tomeš

Poskytování informací

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Důležitá telefonní čísla

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156
Policie158

GDPR

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.