Zastupitelstvo

Organizační struktura

Starosta:

 Bronislav Tomeš

Místostarostka: 

Mgr. Simona Tahalová


Zastupitelé Obce Bradlecká Lhota (2014-2018):

Eder Martin
Faitová Petra

Morávek Luděk
Tomšová Iveta

Fišer Jaroslav

Zaměstnanci:

Haratická Miloslava - účetní


Výbory

Finanční výbor

předseda:   Faitová Petra 
členové:     Čermáková Novosádová Jana,                                   Kořínková Bohuslava Kontrolní výbor

předseda:      Tomšová Iveta 
členové:         Jenčková Jana, Nováková Lenka


Kulturní a sociální komise:

předseda:    Morávek Luděk
členové:       Haratická Vladislava, Preislerová Marie


aktualizováno: 16. 11. 2020 23:10, Bronislav Tomeš

Novinky z úřadu

Povinně zveřejňované informace

aktualizace stránky: 24. 11. 2020

  • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.