Zastupitelstvo

Organizační struktura

Starosta:

 Bronislav Tomeš

Místostarostka: 

Mgr. Simona Tahalová


Zastupitelé Obce Bradlecká Lhota (2014-2018):

Eder Martin
Faitová Petra

Morávek Luděk
Tomšová Iveta

Fišer Jaroslav

Zaměstnanci:

Haratická Miloslava - účetní


Výbory

Finanční výbor

předseda:   Faitová Petra 
členové:     Čermáková Novosádová Jana,                                   Kořínková Bohuslava Kontrolní výbor

předseda:      Tomšová Iveta 
členové:         Jenčková Jana, Nováková Lenka


Kulturní a sociální komise:

předseda:    Morávek Luděk
členové:       Haratická Vladislava, Preislerová Marie


aktualizováno: 16. 11. 2020 23:10, Bronislav Tomeš

Novinky z úřadu

Poskytování informací

aktualizace stránky: 12. 4. 2021

  • Bronislav Tomeš

Poskytování informací

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Důležitá telefonní čísla

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156
Policie158

GDPR

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.