Důležité odkazy

Liberecký kraj - rychlostní silnice R35

www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4338

Oficiální stránky města Železnice

www.zeleznice.net

Oficiální stránky obce Syřenov, Újezdec, Žďár u Kumburku

www.syrenov.wz.cz

Oficiální stránky města Lomnice nad Popelkou

www.lomnicenadpopelkou.cz

Místní akční skupina - MAS Brána do Českého ráje

www.masbcr.czaktualizováno: 31. 10. 2020 13:21,

Novinky z úřadu

Povinně zveřejňované informace

aktualizace stránky: 24. 11. 2020

  • OI Developer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo

aktualizace stránky: 16. 11. 2020

  • Bronislav Tomeš

Organizační struktura

Starosta:

 Bronislav Tomeš

Místostarostka: 

Mgr. Simona Tahalová

Zastupitelé Obce Bradlecká Lhota (2014-2018):