Důležité odkazy

Liberecký kraj - rychlostní silnice R35

www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4338

Oficiální stránky města Železnice

www.zeleznice.net

Oficiální stránky obce Syřenov, Újezdec, Žďár u Kumburku

www.syrenov.wz.cz

Oficiální stránky města Lomnice nad Popelkou

www.lomnicenadpopelkou.cz

Místní akční skupina - MAS Brána do Českého ráje

www.masbcr.czaktualizováno: 31. 10. 2020 13:21,

Novinky z úřadu

Poskytování informací

aktualizace stránky: 12. 4. 2021

  • Bronislav Tomeš

Poskytování informací

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Důležitá telefonní čísla

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156
Policie158

GDPR

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.